Αρχειακό Υλικό

Κωδικός Αποστολέας Αποδέκτης Ημερομηνία Αποστολής Λέξεις-Κλειδιά Φάκελος Περίληψη Περίληψη
1 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 20 Tuk Jakova Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας ελληνική μειονότητα, κομματικές επιτροπές, Αργυρόκαστρο, βοσκοτόπια, οργανώσεις-βάσης

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 20

Το έγγραφο είναι αναφορά του Tuk Jakova, γραμματέα του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας, με την οποία επισημαίνει βασικές παρατηρήσεις σχετικά με το συμβάν στο χωριό Γλίνα και τη γενικότερη κατάσταση στην ελληνική μειονότητα. Ανακοινώνονται οι αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου του Κ.Ε.Α., που στοχεύουν στην ενίσχυση της κατάστασης στη μειονότητα, με την ενδυνάμωση του έργου των κομματικών επιτροπών και των οργανώσεων-βάσης.
2 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 9 Βασίλης Μπαρτζιώτας Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας επαναπατρισμός, Έλληνες πρόσφυγες, Ερυθρός Σταυρός, Δ.Σ.Ε., ΛΑΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 9

Το έγγραφο αφορά επιστολή του Βασίλη Μπαρτζιώτα προς την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας (ημερομηνία δεν αναγράφεται), με την οποία ζητά να μελετηθεί το ζήτημα επαναπατρισμού Ελλήνων προσφύγων που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
3 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 11, Dosja nr 1 - - Ζήσης Ζιώκας, Έλληνες δημοκράτες, πολιτικό έργο, Λαϊκές Δημοκρατίες

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 11, Dosja nr 1

Το έγγραφο αποτελεί αναφορά του Vilson Pecani (σύμφωνα με τα συμφραζόμενα, γιατί δεν αναφέρεται το όνομά του) σχετικά με τη συζήτηση που είχε με τον σύντροφο Ζήση Ζιώκα για τα ζητήματα που πρόκειται να θέσει ο τελευταίος για το έργο του με τους Έλληνες δημοκράτες.
4 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 20 Vasil Mici - Έλληνες πρόσφυγες, κτηνοτρόφοι, Glina, Αργυρόκαστρο, πολιτικό έργο

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 20

Το έγγραφο είναι αναφορά του Vasil Mici, του ινστρούχτορα της Κ.Ε. του Κ.Ε.Α. με ημερομηνία 12.1.1950, σχετικά με τους Έλληνες πρόσφυγες του χωριού Glina στο Αργυρόκαστρο. Μελετάται το ζήτημα των βοσκοτοπιών, με αφορμή τον ξεσηκωμό των κτηνοτρόφων της περιοχής και την ανυπακοή τους στις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ασκείται κριτική στο πολιτικό έργο στην περιοχή.
5 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 9 Rita Marko - πρόσφυγες, πολιτικό έργο, Τοκαλής Ορθόδοξος, Μιχάλης Δάρογλου, κομματικές οργανώσεις

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 9

Το έγγραφο αφορά αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα των Ελλήνων προσφύγων από τον γενικό γραμματέα του Κ.Ε.Α., Rita Marko. Οι πληροφορίες αφορούν τον τρόπο που διευθετήθηκε το ζήτημα από τον Έλληνα απεσταλμένο Τοκαλή Ορθόδοξο τον Οκτώβριο του 1953, και μετά την αποχώρησή του, από τον Μιχάλη Δάρογλου στις 2.2.1955. Γίνεται εκτενή αναφορά του πολιτικού έργου και των δύο, και των προσπαθειών για τη βελτίωση των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών των προσφύγων.
6 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 10, Dosja nr 2 Vilson Pecani, προϊστάμενος του Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας Έλληνες πρόσφυγες, κτηνοτρόφοι, φόροι, πολιτικό έργο

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 10, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι αναφορά του Vilson Pecani με ημερομηνία 28.3.1955, σχετικά με τη συνάντηση του Έλληνα απεσταλμένου Μιχάλη Δαρόγλου με τον γραμματέα του Κ.Ε.Α. Rita Marko στις 26.3.1955 και τα θέματα που συζητήθηκαν σχετικά με τους πρόσφυγες.
7 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 3, Dosja nr 2 Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας Κ.Κ.Ε., Βίτσι, Κ.Κ.Ε., ελληνικός ένοπλος αγώνας, παροχή βοήθειας, Δ.Σ.Ε.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 3, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι επιστολή της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. προς την Κ.Ε. του Κ.Ε.Α. με ημερομηνία 27.10.1949, μέσω της οποίας εκφράζει τους προβληματισμούς της για τις συλλήψεις Γιουγκοσλάβων πρακτόρων στους κόλπους του Δ.Σ.Ε., τη συνεργασία των δύο κομμάτων μετά τα γεγονότα στο Βίτσι, τη διευθέτηση των ζητημάτων σχετικά με την παροχή βοήθειας στον ελληνικό ένοπλο αγώνα.
8 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 9, Dosja nr 2 - - πρόσφυγες, μετακινήσεις, οικογενειακή συνένωση, Λαϊκές Δημοκρατίες

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 9, Dosja nr 2

Το έγγραφο αποτελεί εκτενή αλληλογραφία ανάμεσα στην Κεντρική Επιτροπή του Κ.Ε.Α. και την Κεντρική Επιτροπή του Κ.Κ.Ε. στη διάρκεια του 1954, σχετικά με το ελληνικό προσφυγικό ζήτημα. Υπάρχουν καταστάσεις ονομάτων και λοιπών στοιχείων Ελλήνων που βρίσκονται στην Αλβανία και θέλουν να ενωθούν με τις οικογένειές τους στην Τσεχοσλοβακία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σ. Ένωση. Υπάρχει κατάσταση μελών της ομάδας των Δημοκρατών που πρόκειται να μετακινηθεί.
9 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 10, Dosja nr 2 Haxhi Kroi, προϊστάμενος της Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Ε.Α. - Μιχάλης Δαρόγλου, Κ.Ε.Α.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 10, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι απόρρητη αναφορά του Haxhi Kroi, προϊστάμενου της Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Ε.Α. με ημερομηνία 11.3.1955, σχετικά με τις παρατηρήσεις και τις αποφάσεις που έλαβε το Κ.Ε.Α. στο συνέδριό του στις 9.3.1955 αναφορικά με τα ζητήματα που έθεσε ο αντιπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. Μιχάλης Δαρόγλου στις 2.2.1955.
10 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 3, Dosja nr 2 Πολιτικό Γραφείο του Κ.Κ.Ε. Κεντρική Επιτροπή του Κ.Ε.Α. Κ.Κ.Ε., Βίτσι, Κ.Κ.Ε., στρατιωτικά σώματα, πολεμικός εξοπλισμός, Δ.Σ.Ε.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 3, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι επιστολή προς την Κ.Ε. του Κ.Ε.Α. από το Πολιτικό Γραφείο του Κ.Κ.Ε. (Νίκος Ζαχαριάδης, Βασίλης Μπαρτζιώτας, Δημήτρης Βλαντάς, Γεώργιος Βοντίσιας (Γούσιας) στις 22.8.1949, με την οποία ενημερώνει για τους αγώνες του Δ.Σ.Ε. και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Αναφέρεται και σε διάφορα ζητήματα που προέκυψαν, όπως οι διαφωνίες μεταξύ των δύο κομμάτων σχετικά με τη μάχη στο Βίτσι, τις δυνάμεις του στρατού και τις δυνατότητες μεταφοράς τους σε άλλες περιοχές, για την κάλυψη των αναγκών του αγώνα. Ολοκληρώνοντας, ζητάνε βοήθεια από το Κ.Ε.Α. για μεταφορική διευκόλυνση και ευχέρεια κίνησης των στρατιωτικών σωμάτων, καθώς και του πολεμικού εξοπλισμού.
11 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 9, Dosja nr 2 Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας πρόσφυγες, μετακινήσεις

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 9, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι επιστολή του Κ.Κ.Ε. προς το Κ.Ε.Α. στις 7.7.1954, με την οποία δηλώνει τον ακριβή αριθμό των προσφύγων που επρόκειτο να μετακινηθούν, κατηγοριοποιώντας τους ανά επάγγελμα. Έλεγχος του ποινικού μητρώου. Διευθέτηση των φορολογικών υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων προσφύγων.
12 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 10, Dosja nr 2 RitaMarko, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας - Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες, Τοκαλής Ορθόδοξος, Μιχάλης Δαρόγλου

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 10, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι αναφορά του συντρόφου Rita Marko, γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΕΑ. Δίνονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα των Ελλήνων προσφύγων, όπως αυτό διευθετήθηκε από τον Έλληνα απεσταλμένο Τοκαλή Ορθόδοξο τον Οκτώβριο του 1953, αλλά και μετά την αποχώρησή του και τον ερχομό του Μιχάλη Δαρόγλου στις 2.2.1955.
13 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 61 - - ελληνοαλβανικές σχέσεις, Κ.Κ.Ε., Κ.Ε.Α.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 61

Το έγγραφο είναι πρωτόκολλο από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας, που πραγματοποιήθηκε στις 28.10.1949, κατά τη διάρκεια της οποία γίνεται ανάλυση μιας επιστολής που έστειλε το Κ.Κ.Ε. στο Κ.Ε.Α., με την οποία κατηγορούν το Κ.Ε.Α. για τη στάση της απέναντι στους Έλληνες που βρίσκονται στην Αλβανία. Γίνεται ανάλυση του περιεχομένου της και αποφασίζεται οι Έλληνες να συγκεντρωθούν σε ένα σημείο, στο Sukth ή στο Μπουρέλι, και να σταλεί μια επιστολή στο Μπολσεβικικό Κόμμα σχετικά με το ζήτημα αυτό, ώστε να παρθούν μέτρα οι Έλληνες να απομακρυνθούν από τη χώρα.
14 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 78 Κόμμα Εργασίας Αλβανίας, Γραμματεία της ΚΕ - Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε., Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες, Λαϊκές Δημοκρατίες, μετακίνηση

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 78

Το έγγραφο είναι απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Ε.Α., με ημερομηνία 5.11.1954, υπογεγραμμένη από τον πρώτο γραμματέα του κόμματος, Ενβέρ Χότζα, σχετικά με τη μετανάστευση των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας προς τη Σοβιετική Ένωση και τις χώρες των Λαϊκών Δημοκρατιών. Εγκρίνεται η πρόταση της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε.
15 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 10, Dosja nr 2 Llazi Stratoberdha, Διευθυντής της Διεύθυνσης Διοίκησης Κόμμα Εργασίας Αλβανίας Έλληνες πρόσφυγες, Λαϊκές Δημοκρατίες, φάρμα “Clirimi”

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 10, Dosja nr 2

Το έγγραφο αποτελεί αναφορά της Διεύθυνσης Διοίκησης με ημερομηνία 21.2.1955 σχετικά με τις δραστηριότητες του Έλληνα απεσταλμένου, μετά την επίσκεψή του στους Έλληνες πρόσφυγες. Γίνεται αναφορά στα αιτήματα που είχε σχετικά με τους Έλληνες πρόσφυγε, όπως αυτά διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στα Τίρανα με τον σύντροφοVilson Pecani, στις 21.2.1955.
16 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 53 - - ελληνοαλβανικές σχέσεις, Δ.Σ.Ε., Βίτσι, Γράμμος, Κ.Κ.Ε., Κ.Ε.Α.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 53

Το έγγραφο είναι πρακτικά από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Ε.Α., που πραγματοποιήθηκε στις 24.8. 1949. Θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη ήταν μεταξύ άλλων οι πολεμικές επιχειρήσεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στο Βίτσι, η ήττα που υπέστη και η επισήμανση κάποιων λαθών, αλλά και διαφορών στις απόψεις μεταξύ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας
17 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 63 Rita Marko, γραμματέας της Κ.Ε. του Κ.Ε.Α - ελληνική μειονότητα, κομματικές επιτροπές, αλβανικά, κομματικά έγγραφα

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 63

Το έγγραφο αφορά την ΑΠΟΦΑΣΗ της Κ.Ε. του Κ.Ε.Α. σχετικά με την εισδοχή μελών από την ελληνική μειονότητα που δεν ξέρουν να γράφουν αλβανικά, η οποία πάρθηκε στις 28.6.1954.
18 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 10, Dosja nr 2 Llazi Stratoberdha, Διευθυντής της Διεύθυνσης Διοίκησης Κόμμα Εργασίας Αλβανίας πρόσφυγες, κτηνοτρόφοι, Λαϊκές Δημοκρατίες, Fier, Κόμμα Εργασίας Αλβανίας

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 10, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι αναφορά της Διεύθυνσης Διοίκησης με ημερομηνία 19.2.1955, σχετικά με τις δραστηριότητες του Έλληνα απεσταλμένου για τους πρόσφυγες στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αλβανία, 6-18.2.1955. Το έγγραφο δίνει πληροφορίες για τις συζητήσεις με τους Έλληνες πρόσφυγες που συνάντησε, όπως και για τα ζητήματα που επρόκειτο να θέσει στο Κόμμα Εργασίας Αλβανίας.
19 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 16 - - Τσάμηδες, Δ.Σ.Ε., στρατολόγηση

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 16

Το έγγραφο αφορά πρακτικά από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας, που πραγματοποιήθηκε στις 25.3.1949. Μεταξύ των άλλων συζητήθηκε το ζήτημα των Τσάμηδων και η στρατολόγηση αυτών στον Δ.Σ.Ε., για το γεγονός ότι δεν είναι αρνητικοί να πάνε στην Ελλάδα και κατά πόσο πρέπει να γίνει υποχρεωτική η κινητοποίηση. Συζητείται και το θέμα για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αντιδραστικών κύκλων.
20 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 63 Sadik Boqaj και Rita Marko - Κεντρική Επιτροπή του Κ.Ε.Α., μειονότητα, αλβανικά

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 63

Το κείμενο είναι αναφορά του Sadik Boqaj, διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνων του Κόμματος, της νεολαίας και των επαγγελματικών συνδικάτων, και του Rita Marko, γραμματέα της Κ.Ε. του Κ.Ε.Α., σχετικά με την εισδοχή στο κόμμα μελών από τη μειονότητα που δεν ξέρουν να γράφουν αλβανικά, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τους δικαιούχους.
21 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 10, Dosja nr 2 - - στελέχη του Κ.Κ.Ε., πρόσφυγες, Λαϊκές Δημοκρατίες, προπαγανδιστικό υλικό

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 10, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με τη συνάντηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας Rita Marko με κάποιον αντιπρόσωπο του Κ.Κ.Ε. στις 4.2.1955 και τα θέματα που συζητήθηκαν: η κατάσταση στην Ελλάδα, πέρασμα από τα αλβανικά σύνορα στελεχών του Κ.Κ.Ε., εκτύπωση προπαγανδιστικού υλικού, ο επαναπατρισμός Ελλήνων Δημοκρατών στην Ελλάδα, το ζήτημα των πολιτικών προσφύγων.
22 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1/1, Dosja nr 55/1 - - ελληνοαλβανικές σχέσεις, Έλληνες πρόσφυγες, οικονομία, υγειονομική περίθαλψη, εγκατάσταση

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1/1, Dosja nr 55/1

Το έγγραφο είναι αναφορά σχετικά με τον αριθμό των Ελλήνων προσφύγων που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Αλβανίας, το πολιτικό έργο που έχει γίνει μαζί τους, τα οικονομικά και υγειονομικά προβλήματα, τον τρόπο εφοδιασμού με προμήθειες και τρόφιμα.
23 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 5 - - Έλληνες δημοκράτες, πολιτικό έργο, πρόσφυγες, Λαϊκές Δημοκρατίες

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 5

Το έγγραφο αφορά τα πρακτικά από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας που πραγματοποιήθηκε στις 18.1.1954. Σε αυτό μελετήθηκαν οι προτάσεις του Έλληνα απεσταλμένου του Κ.Κ.Ε. σχετικά με τα ζητήματα των προσφύγων και πάρθηκαν ανάλογες αποφάσεις.
24 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 10, Dosja nr 2 Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας της Αλβανίας Κ.Κ.Ε., πρόσφυγες, Ελλάδα

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 10, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι επιστολή του Κ.Κ.Ε. στο Κ.Κ.Α. στις 24.1.1955, με την οποία ζητά να διευθετηθεί το θέμα του επαναπατρισμού των Ελλήνων προσφύγων που ζουν στην Αλβανία.
25 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 5, Dosja nr 75 - - ελληνοαλβανικές σχέσεις, προκλήσεις, ελληνοαλβανικά σύνορα, οργανώσεις-βάσης

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 5, Dosja nr 75

Το έγγραφο είναι πρωτόκολλο από τη συνάντηση του Πολιτικού Γραφείου με μέλη της Κομματικής Επιτροπής της Κορυτσάς, που πραγματοποιήθηκε στις 15.8.1949, σχετικά με το ζήτημα των προκλήσεων στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Γίνεται ενημέρωση και γενικότερη εκτίμηση των γεγονότων και γίνονται προτάσεις και δίνονται κατευθυντήριες γραμμές στις οργανώσεις-βάσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης, κυρίως στα χωριά.
26 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 5 Manush Myftiu Mehmet Shehu Έλληνες δημοκράτες, πολιτικό έργο, πρόσφυγες, κτηνοτρόφοι, Λαϊκές Δημοκρατίες

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 5

Το έγγραφο αποτελεί αναφορά του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας Μανούσο Μουφτίου με ημερομηνία 15.1.1954, σχετικά με τις προτάσεις του Έλληνα απεσταλμένου του Κ.Κ.Ε. για την πολιτική και κοινωνική οργάνωση των προσφύγων, την εκπαίδευσή τους, και τη συγκέντρωση όσων επιθυμούν να μετακομίσουν στις Λαϊκές Δημοκρατίες.
27 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 9, Dosja nr 4 Gogo Nushi, Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Παντελής Βλάχου, δολοφονία

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 9, Dosja nr 4

Το έγγραφο πρόκειται για επιστολή του Κ.Ε.Α. στο Κ.Κ.Ε. στις 10.9.1955, με την οποία δίνει πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία του Παντελή Βλάχου.
28 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 5, Dosja nr 392 Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας επιτροπές του Κ.Ε.Α ελληνοαλβανικές σχέσεις, μοναρχοφασιστές, προκλήσεις, αλβανικά σύνορα

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 5, Dosja nr 392

Το έγγραφο είναι επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας προς επιτροπές του Κ.Ε.Α. με ημερομηνία 19.8.1949, με την οποία ενημερώνει για τις προκλήσεις των Ελλήνων μοναρχοφασιστών στα αλβανικά σύνορα και δίνει κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπισή τους.
29 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 73 Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας - Έλληνες δημοκράτες, πολιτικό έργο, Κ.Κ.Ε., κομματικές οργανώσεις, οικογενειακή συνένωση

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 73

Το έγγραφο είναι αναφορά του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας Μανούσο Μουφτίου, σχετικά με τις προτάσεις Έλληνα απεσταλμένου από το Κ.Κ.Ε. για την πολιτική και κοινωνική οργάνωση των Ελλήνων δημοκρατών σε διάφορες περιοχές της Αλβανίας, και τις συνθήκες διαβίωσης τους.
30 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 9, Dosja nr 4 Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανίας - Παντελής Βλάχου, δολοφονία, πρόσφυγες

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 9, Dosja nr 4

Πρόκειται για αναφορά του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανίας με ημερομηνία 23.8.1955, σχετικά με τις συνθήκες δολοφονίας του Παντελή Βλάχου. Τονίζεται η δυσκολία επιβεβαίωσης στοιχείων, ενώ κάποια δίνονται από δύο μάρτυρες, Έλληνες πρόσφυγες, τους Βλάχο Φίλιππο και Παύσο Νίκο, αλλά και από τον γιό του Παντελή Βλάχου, Σταύρο Βλάχου.
31 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 602 Κεντρική Επιτροπή του Κ.Κ.Α. του Αργυρόκαστρου Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Αλβανίας ελληνική μειονότητα, πολιτικό έργο, Αργυρόκαστρο, «Λαϊκό Βήμα»

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 602

Το έγγραφο είναι επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Α. του Αργυρόκαστρου προς την Κεντρική Επιτροπή του Κ.Κ.Α. στις 2.3.1948, με την οποία δίνει αναφορά για το πολιτικό και εκπαιδευτικό έργο στην ελληνική μειονότητα του Αργυροκάστρου και τον ρόλο της εφημερίδας «Λαϊκό Βήμα» σε αυτό.
32 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 7, Dosja nr 3 - - πρόσφυγες, μετακινήσεις, οικογενειακή συνένωση, Λαϊκές Δημοκρατίες

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 7, Dosja nr 3

Το έγγραφο αποτελεί εκτενή αλληλογραφία ανάμεσα στην Κεντρική Επιτροπή του Κ.Ε.Α. και την Κεντρική Επιτροπή του Κ.Κ.Ε. στη διάρκεια του 1952, σχετικά με το ελληνικό προσφυγικό ζήτημα. Υπάρχουν καταστάσεις ονομάτων και λοιπών στοιχείων Ελλήνων που βρίσκονται στην Αλβανία και θέλουν να ενωθούν με τις οικογένειές τους στην Ουγγαρία, την Τσεχοσλοβακία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σοβιετική Ένωση, τη Βουλγαρία και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Επίσης υπάρχουν καταστάσεις ονομάτων και λοιπών στοιχείων Ελλήνων που βρίσκονται στην Τσεχοσλοβακία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σοβιετική Ένωση και θέλουν να ενωθούν με τις οικογένειές τους που βρίσκονται στην Αλβανία, όπως και καταστάσεις ονομάτων ύποπτων που στάλθηκαν από τον Δημοκρατικό Στρατό στην Αλβανία, λιποτακτών από τον Δ.Σ. και αυτόμολων του Μ.Φ.Σ..
33 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 29 Κεντρική Επιτροπή του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας - ελληνοαλβανικές σχέσεις, εμπόλεμη κατάσταση, ελληνική κυβέρνηση

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 29

Το έγγραφο αφορά πρακτικά από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του Κ.Ε.Α., που πραγματοποιήθηκε στις 18.8.1955, σχετικά με την απάντηση της αλβανικής κυβέρνησης στην ελληνική, αναφορικά με την έλλειψη προθυμίας της τελευταίας να συνάψει διπλωματικές σχέσεις με την Αλβανία.
34 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 601 Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Αλβανίας Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος στις περιφέρειες ελληνοαλβανικές σχέσεις, ελληνοαλβανικά σύνορα, Έλληνες πρόσφυγες, μοναρχοφασιστές, πολιτικό έργο

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 601

Το έγγραφο είναι επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Αλβανίας προς τις Κεντρικές Επιτροπές του Κόμματος στις περιφέρειες, με ημερομηνία 16.2.1948, με την οποία γνωστοποιεί την εσωτερική και εξωτερική πολιτική κατάσταση, δίνοντας έμφαση στις προκλήσεις στα ελληνοαλβανικά σύνορα, το πέρασμα των Ελλήνων προσφύγων στην Αλβανία και τις διαμαρτυρίες ενάντια στη τρομοκρατία των μοναρχοφασιστών στην Ελλάδα.
35 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 5, Dosja nr 5 - - Ζαχαριάδης, Κ.Κ.E., Βάρκιζα, Βόρειος Ήπειρος, Ε.Α.Μ.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 5, Dosja nr 5

Το έγγραφο είναι χειρόγραφες σημειώσεις του Ενβέρ Χότζα σχετικά με το άρθρο του Νίκου Ζαχαριάδη «10 χρόνια πάλης». Ασκείται εκτενή κριτική στη γραμμή του Κ.Κ.Ε..
36 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 21 Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας - ελληνοαλβανικές σχέσεις, Ε.Σ.Σ.Δ., Ηνωμένα Έθνη, μειονότητα, εκπαίδευση

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 21

Το έγγραφο αφορά πρακτικά από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του Κ.Ε.Α., που πραγματοποιήθηκε στις 23.6.1955. Μελετώνται οι απαιτούμενες προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για τη σύναψη ομαλών διπλωματικών σχέσεων με την Ελλάδα, μετά από προτροπή της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και κάποια ζητήματα της μειονότητας.
37 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 4, Dosja nr 275/2 Διεύθυνση Επιβολής Ποινών (Τμήμα Προσφύγων) Drejtoria e Zbatimit te Denimeve ( Sesksioni per Refugjatet) - Έλληνες πρόσφυγες, στρατόπεδο συγκέντρωσης, κτηνοτροφία, ζώα

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 4, Dosja nr 275/2

Το έγγραφο είναι έκθεση της Διεύθυνσης Επιβολής Ποινών, όπου καταγράφεται ο αριθμός των Ελλήνων προσφύγων που πέρασαν στη Αλβανία στη διάρκεια του 1948, τις πόλεις στις οποίες εγκαταστάθηκαν, καθώς και ο αριθμός των ζώων που τους μοιράστηκε.
38 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 5, Dosja nr 2 Mihali Prifti Κάποιος Στρατηγός ελληνοαλβανικές σχέσεις, λαϊκές μάζες, καθεστώς, εκλογές, κίνημα

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 5, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι επιστολή του Mihali Prifti με ημερομηνία 27.5.1950 σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον σύντροφο Ιωαννίδη στις 3.5.1950 στη Βουδαπέστη. Στη διάρκεια αυτής έγινε παρουσίαση της κατάστασης στην Ελλάδα μετά τις εκλογές και τις στρατηγικές για την αναδιοργάνωση του κινήματος. Επίσης, συζητήθηκε το ζήτημα της εγκατάστασης ραδιοφωνικού σταθμού στην Αλβανία.
39 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 21 Κόμμα Εργασίας Αλβανίας Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ε. - μειονότητα, παιδαγωγική σχολή, ελληνικά, «Λαϊκό Βήμα»

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 21

Το έγγραφο είναι απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του Κ.Ε.Α., με ημερομηνία 23.6.1955, με την οποία διευθετεί ζητήματα που αφορούν τους πρόσφυγες στον τομέα της εκπαίδευσης.
40 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 3, Dosja nr 3 - - Νίκος Ζαχαριάδης, δήλωση της Κυβέρνησης, μοναρχοφασιστές

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 3, Dosja nr 3

Το έγγραφο αφορά ανυπόγραφες πληροφορίες σχετικά με τη συζήτηση μεταξύ των αντιπροσώπων του Κ.Κ.Α. και του Νίκου Ζαχαριάδη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9.6.1948 στην Κορυτσά, λίγο πριν ο τελευταίος αναχωρήσει για το Βελιγράδι. Κύρια θέματα της συζήτησης είναι οι δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης για το ζήτημα της ειρήνης και τα εμπόδια που προβάλουν οι μοναρχοφασιστές για την επίτευξή της, για την κομματική οργάνωση και τις δυσκολίες στα οργανωτικά σχέδιά της, η πολιτική και στρατιωτική κατάσταση στην Ελλάδα, οι στόχοι των στρατηγικών κινήσεων των Αμερικανών και των μοναρχοφασιστών.
41 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 5, Dosja nr 2 Petro Papi σύντροφος Bedri τυπογραφικό υλικό, δέματα, Έλληνες σύντροφοι

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 5, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι χειρόγραφη επιστολή του συντρόφου Petro Papiστις 20 Μαΐου 1950, με την οποία ενημερώνει για την αποστολή τυπογραφικού υλικού από το Βουκουρέστι από Έλληνες συντρόφους προς την Κ.Ε. του K.E.A. και τα προβλήματα που προέκυψαν.
42 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 21 Κόμμα Εργασίας Αλβανίας Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ε. - ελληνοαλβανικές σχέσεις, Ο.Η.Ε., ελληνική κυβέρνηση

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 21

Το έγγραφο είναι απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του Κ.Ε.Α., με ημερομηνία 23.6.1955, για τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν με σκοπό τη βελτίωση των σχέσεων με τη Γιουγκοσλαβία και τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με την Ελλάδα.
43 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 13, Dosja nr 618 υπουργείο Εσωτερικών Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας Κόλη Λάμπο, Πωγώνι, δραπέτευση

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 13, Dosja nr 618

Το έγγραφο είναι μυστική επιστολή του υπουργείου Εσωτερικών προς την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας, με ημερομηνία 16.12.1957, με την οποία ενημερώνει για τη δραπέτευση του στρατιώτη Κόλη Λάμπο στην Ελλάδα από το συνοριακό φυλάκιο κοντά στην περιοχή Catister, όπου υπηρετούσε. Δίνει αναλυτικές πληροφορίες για την καταγωγή του, τη δράση του και τον τρόπο φυγής.
44 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 3, Dosja nr 2 Κεντρική Επιτροπή του Κ.Κ.Ε. Κεντρική Επιτροπή του Κ.Κ.Α. ελληνοαλβανικές σχέσεις, Βόρεια Πίνδος, Πολεμικές επιχειρήσεις, μοναρχοφασιστές

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 3, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΑ σταλμένη στις 10.7.1948, με την οποία ενημερώνει για τα νέα μέτρα οργάνωσης του αγώνα στη Βόρεια Πίνδο μετά από τη δράση των μοναρχοφασιστών. Γίνεται αξιολόγηση αυτών των μέτρων, περιγραφή της κατάστασης στη Μουργκάνα, αξιολόγηση των πολεμικών εφοδίων, πρόταση για συνάντηση των αντιπροσώπων των δύο κομμάτων για διευθέτηση αυτών και άλλων ζητημάτων.
45 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 5, Dosja nr 1 - - ελληνο-αλβανικές σχέσεις, Βίτσι, Γράμμος, K.K.E., K.K.A.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 5, Dosja nr 1

Χειρόγραφες σημειώσεις του Ενβέρ Χότζα,της συζήτησης με τον Νίκο Ζαχαριάδη, που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 16 Ιανουαρίου 1950. Θέμα συζήτησης είναι οι διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δύο κομμάτων αρχές του 1949 σχετικά με τη διεκπεραίωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Βίτσι και τον Γράμμο.
46 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 9 Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας - μετακίνηση, ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, Ερυθρός Σταυρός, Λαϊκές Δημοκρατίες

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 9

Το έγγραφο αφορά πρακτικά από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του Κ.Ε.Α., που πραγματοποιήθηκε στις 9.3.1955, όπου λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με το ζήτημα της μετακίνησης των προσφύγων προς της χώρες των Λαϊκών Δημοκρατιών.
47 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 11, Dosja nr 1 - - πρόσφυγες, οικονομικές συνθήκες, πολιτική οργάνωση, οικογενειακή συνένωση

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 11, Dosja nr 1

Το έγγραφο αφορά σημειώσεις σχετικά με τη συζήτηση που έγινε με τον Ζιώκα Ζήση στις 19.12.1956. Παρουσιάζονται τα βασικότερα θέματα που συζητήθηκαν με αφορμή τη μελέτη των επίσημων εγγράφων της 6ης Ολομέλειας του Κ.Κ.Ε., η πολιτική που σχετίζεται με τους πρόσφυγες και οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες τους στην Αλβανία.
48 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 5, Dosja nr 1 - - σχέσεις κομμάτων, Δ.Σ.Ε., πολιτικο-στρατιωτικές συνθήκες

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 5, Dosja nr 1

Υπόμνημα του Ενβέρ Χότζα σχετικά με τη συνάντηση με τους Έλληνες αντιπροσώπους στη Μόσχα, στις 14-16 Ιανουαρίου 1950. Στο έγγραφο μελετώνται οι διαφορές που προέκυψαν μεταξύ του Κ.Ε.Α. και του Κ.Κ.Ε. αρχές του 1949 και γίνεται εκτενή ανάλυση των λαθών που σύμφωνα με το Κ.Ε.Α. έκανε το Κ.Κ.Ε., όσον αφορά την οργάνωση και τη διοίκηση του πολέμου.
49 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 9 Haxhi Kroi - Κ.Κ.Ε., ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, Ερυθρός Σταυρός, Λαϊκές Δημοκρατίες

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 9

Το έγγραφο είναι άκρως απόρρητη αναφορά του Haxhi Kroi, επικεφαλής της Γραμματείας της Κ.Ε. του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας, με ημερομηνία 11.3.1955, σχετικά με τις παρατηρήσεις που έκανε το Κ.Ε.Α. στη συνέλευσή της, που πραγματοποιήθηκε στις 9.3.1955, για τα ζητήματα που έθεσε ο αντιπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. Μιχάλης Δάρογλου στις 2.2.1955, σχετικά με τη μετακίνηση των προσφύγων και άλλων.
50 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 11, Dosja nr 1 Vilson Pecani - πρόσφυγες, οικογενειακή συνένωση, επαναπατρισμός, Λαϊκές Δημοκρατίες

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 11, Dosja nr 1

Το έγγραφο είναι αναφορά του Vilson Pecani, υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων με ημερομηνία 18.12.1956, με την οποία δίνει πληροφορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές και το πολιτικό έργο των απεσταλμένων Ζήση Ζιώκα και Μιχάλη Δαρόγλου με τους Έλληνες πρόσφυγες, το χρονικό διάστημα από τις 30.11.1956 μέχρι τις 16.12.1956.
51 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2 Hasan Alimerko Κ.Ε. του Κ.E.A. – Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων Ελλάδα, δίκες κομμουνιστών, ελληνοαλβανικές σχέσεις, Κ.Ε.Α.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι έκθεση του Αλβανού προξένου στο Βουκουρέστι Hasan Alimerko με ημερομηνία 3.5.1960, σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον σύντροφο Πέτρο Ρούσο στις 18.4.1960. Στη διάρκεια αυτής συζητήθηκαν η κατάσταση στην Ελλάδα και οι δίκες των κομμουνιστών, οι συζητήσεις στην ελληνική Βουλή για τις πολεμικές βάσεις, την κυβέρνηση Καραμανλή, για τη συνάντηση της νεολαίας στο Βουκουρέστι, τις προσπάθειες αντιμετώπισης των αντιδραστικών στοιχείων, τη βοήθεια που ζητήθηκε από άλλα κομμουνιστικά κόμματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, για την αλληλογραφία με το Κ.Ε.Α..
52 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 3 Αργυρόπουλος Γιώργος PiroBita Γιώργος Αργυρόπουλος, πολιτικό έργο, πρόσφυγες

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 3

Το έγγραφο είναι επιστολή του απεσταλμένου του Κ.Κ.Ε. Αργυρόπουλου Γιώργου προς τον Piro Bita στις 9.10.1960, μέσω της οποίας αναλύει το επεισόδιο που ξέσπασε ανάμεσα στον Μιχάλη Καλαξίδη, μέλος του Κ.Κ.Ε., και τον Βαγγέλη Χρήστου, διοικητή της αστυνομίας, για τη δράση του τελευταίου και τις δυσχερείς συνθήκες που προκαλούσε στη διεκπεραίωση του πολιτικού έργου του Γιώργου Αργυρόπουλου στην περιοχή Φίερι.
53 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 20 - - 4

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 20

Το έγγραφο είναι χειρόγραφο κείμενο με τον λόγο που επρόκειτο να εκφωνήσει ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. Παναγιώτης Δημητρίου στο 4ο Συνέδριο του Κ.Ε.Α..
54 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2 Hasan Alimerko Κ.Ε. του Κ.E.A. – Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων Ελλάδα, ελληνολαβανικές σχέσεις, Φακιόλας, Πέτρος Ρούσος, Πάνος Δημητρίου, Γιάννης Πασαλίδης

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι έκθεση του Αλβανού προξένου στο Βουκουρέστι Hasan Alimerko με ημερομηνία 3.3.1960 και αφορά τις συναντήσεις που είχε με τους συντρόφους Πέτρο Ρούσο, Πάνο Δημητρίου και Γιάννη Πασαλίδη. Στη διάρκεια της συνάντησης με τον Πέτρο Ρούσου στις 26.1.1960 συζήτησαν για το ενημερωτικό υλικό που το Κ.Ε.Α. στέλνει στην Ελλάδα, το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου και τη γενικότερη πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Στη συνάντηση που είχε με τον Πάνο Δημητρίου στις 3.2.1960 μελετήθηκαν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Στη συνάντηση που έγινε με τον Γιάννη Πασαλίδη στις 13.2.1960 συζητήθηκαν οι προτάσεις του Μερκούρη και η δράση του Φακιόλα.
55 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 3 Piro Bita - Έλληνες πρόσφυγες, Γιώργος Αργυρόπουλος

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 3

Το έγγραφο είναι αναφορά του Piro Bita με ημερομηνία 3.9.1960 σχετικά με τη συνάντηση που είχε ο υπεύθυνος για τους πρόσφυγες Stavri Korcari με τον απεσταλμένο του Κ.Κ.Ε. Γιώργο Αργυρόπουλο. Στη διάρκεια αυτής μελετήθηκε το θέμα που προέκυψε με τη διαμαρτυρία των Ελλήνων προσφύγων στο Φίερι. Έγινε αναφορά στη συνάντηση του Αργυρόπουλου με τον Vangjo Bocka στις 14.9.1960, κατά την οποία τέθηκαν διάφορα ζητήματα για την οργάνωση και τις ανάγκες των προσφύγων.
56 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 20 Παναγιώτης Δημητρίου Προεδρείο του 4ου Συνεδρίου του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας 4

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 20

Το έγγραφο είναι χειρόγραφη επιστολή του Παναγιώτη Δημητρίου προς το Προεδρείο του 4ου Συνεδρίου του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας, σταλμένη στις 18.2.1961, με την οποία εκφράζει τη δυσαρέσκειά του που η αλβανική ηγεσία δεν έχει άρει τις βαριές κατηγορίες εις βάρος του.
57 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 5 Hasan Alimerko Κ.Ε. του Κ.E.A. – Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων Ελλάδα, πολιτική κατάσταση, ελληνοαλβανικές σχέσεις, Βόρειος Ήπειρος, Βαλκανικό Σύμφωνο

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 5

Το έγγραφο είναι έκθεση του Αλβανού προξένου στο Βουκουρέστι Hasan Alimerko με ημερομηνία 17.11.1959, αναφορικά με τη συνάντηση που είχε με τον σύντροφο Πέτρο Ρούσο την ίδια ημέρα. Στη διάρκεια αυτής συζητήθηκε η κατάσταση στην Ελλάδα και αυτή στα Βαλκάνια, έγινε αναφορά στην εγκατάσταση των πυραύλων και τις δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τη βαλκανική συνεργασία. Μελετήθηκαν το αντίκτυπο που έχει για την Ελλάδα η επίσκεψη του Χρουστσόφ στις Η.Π.Α., οι σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας, οι σχέσεις με την Αλβανία και το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου. Έγινε αναφορά στην επίσκεψη του Ρουμάνου αναπληρωτή πρωθυπουργού Ατανάσα Τζότζα στην Ελλάδα και το αντίκτυπο αυτής στη χώρα, στη στάση της Γιουγκοσλαβίας για τη συνεργασία ανάμεσα σε Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα και Τουρκία, στο πλαίσιο του Βαλκανικού Συμφώνου, καθώς και τις σχέσεις Γρίβα-Βενιζέλου.
58 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 3 - - Κ.Κ.Ε., Έλληνες πρόσφυγες, επαναπατρισμός, Γιώργος Αργυρόπουλος

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 3

Το έγγραφο είναι ανυπόγραφη αναφορά της Διεύθυνσης Εξωτερικών Υποθέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Ε.Α., και σχετίζεται με πληροφορίες που δίνονται για τη συνάντηση με τον απεσταλμένο του Κ.Κ.Ε. Γιώργο Αργυρόπουλο στις 15 και 16/6/1960. Στη διάρκεια αυτής ο ίδιος ενημέρωσε την αλβανική κυβέρνηση για τον ξεσηκωμό κατά των αντιπροσώπων του Κ.Κ.Ε. κάποιων Ελλήνων προσφύγων στην περιοχή του Φίερι.
59 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 20 Παναγιώτης Δημητρίου - 4

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 20

Το έγγραφο είναι επιστολή του Παναγιώτη Δημητρίου προς τις αντιπροσωπείες της Κ.Ε. των Κομμουνιστικών Κομμάτων της Ταϊλάνδης και της Μαλαισίας, σταλμένη στις 16.2.1961, με την οποία ενημερώνει σχετικά με τη διαφωνία που προέκυψε στο 4ο Συνέδριο του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας.
60 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 5 Hasan Alimerko Κ.Ε. του Κ.E.A. – Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσος, Μερκούρης, Γκιζέλα Βας, Βόρειος Ήπειρος

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 5

Το έγγραφο είναι έκθεση του Αλβανού προξένου στο Βουκουρέστι Hasan Alimerko, με ημερομηνία 12.11.1959, σχετικά με τις συναντήσεις που είχε με τον σύντροφο Ρούσο, στις 21.10.1959 και 29.10.1959. Στη διάρκεια αυτών έγινε αναφορά στη συζήτηση που είχε ο Πέτρος Ρούσος με τον Μερκούρη για το ζήτημα της Επιτροπής για τη Βαλκανική Συνεργασία. Συζητήθηκε το θέμα του Κατσουλίδη και το επεισόδιο που σημειώθηκε στα ελληνο-αλβανικά σύνορα. Έγινε αναφορά στην πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και στο ζήτημα της εγκατάστασης πυραύλων στη χώρα. Έγινε αναφορά στη συνάντηση με τη διευθύντρια της Κ.Ε. του Κ.Κ. της Ρουμανίας Γκιζέλα Βας, και για τη γενικότερη ενίσχυση της Ελλάδας.
61 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 3 Piro Bita - Έλληνες πρόσφυγες, επαναπατρισμός, Κ.Κ.Ε.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 3

Το έγγραφο είναι αναφορά του Piro Bita σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον με τον απεσταλμένο του Κ.Κ.Ε. Γιώργο Αργυρόπουλο στις 11.5.1960, κατά της διάρκεια της οποίας διευθετήθηκαν θέματα που αφορούν τους Έλληνες πρόσφυγες και τη διαδικασία επαναπατρισμού.
62 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 3 Piro Bita - πρόσφυγες, επαναπατρισμός, μετακινήσεις, Κ.Κ.Ε.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 3

Το έγγραφο είναι αναφορά του Piro Bita διευθυντή της Εξωτερικής Διεύθυνσης σχετικά με κάποια γενικά ζητήματα που αφορούν τους πρόσφυγες στην Αλβανία και το έργο των αντιπροσώπων του Κ.Κ.Ε..
63 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 5 Hasan Alimerko Κ.Ε. του Κ.E.A. – Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων Κ.Κ.Ε., πρόσφυγες, Αναστάσιος Φακιόλας, αντιδραστικοί κύκλοι, Κυπριακό ζήτημα, Μανώλης Γλέζος

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 5

Το έγγραφο είναι έκθεση του Αλβανού προξένου στο Βουκουρέστι Hasan Alimerko, με ημερομηνία 10.3.1959, σχετικά με μια συνάντηση που είχε με τον σύντροφο Ρούσο. Στη διάρκεια αυτής συζητήθηκε το ζήτημα του πρόσφυγα Αναστάσιο Φακιόλα, έγινε εκτενή αναφορά στην πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, το προσφυγικό ζήτημα, τον Βασίλη Φιλίππου.
64 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 3 Piro Bita - Έλληνες πρόσφυγες, επαναπατρισμός, απογραφή

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 3

Το έγγραφο είναι αναφορά του Piro Bita με ημερομηνία 30.1.1960 και αφορά τη συνάντηση που είχε με τον απεσταλμένο του Κ.Κ.Ε. Γιώργο Αργυρόπουλο στις 25.1.1960. Στη διάρκεια αυτής συζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με τον επαναπατρισμό ελληνικών οικογενειών στην Ελλάδα.
65 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 3 Mihallaq Zicishti Hysni Ka Γιώργος Αργυρόπουλος, πρόσφυγες, πολιτικό έργο, Κ.Ε.Α., αρνητική κριτική

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 3

Το έγγραφο είναι άκρως απόρρητη επιστολή σταλμένη από τον Mihallaq Zicishti, υφυπουργό Εσωτερικών, προς τον Hysni Kapo, στις 28.4.1961, με την οποία κάνει εκτενή αναφορά στη δράση του Γιώργου Αργυρόπουλου και ασκεί αρνητική κριτική στο έργο του, ότι δεν σέβεται τους νόμους του αλβανικού κράτους, συμβουλεύει τους πρόσφυγες να μην συνεργάζονται με την Ασφάλεια, τη στάση του απέναντι στον Γιώργο Παπαευθυμίου, τον τρόπο που υπερασπίστηκε τον Γιάννη Φωτάκη και τον τρόπο διευθέτησης άλλων ζητημάτων των προσφύγων.
66 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 430 υπουργείο Εσωτερικών Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας ελληνοαλβανικές σχέσεις, ελληνική μειονότητα, Ηλίας Κούρτης, Γιάννης Φωτάκης, Κ.Κ.Ε., Κ.Ε.Α.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 430

Το έγγραφο είναι απόρρητη επιστολή του υπουργείου Εσωτερικών προς την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας, με ημερομηνία 22.12.1958, με την οποία ενημερώνει σχετικά με την κατάσταση της ελληνικής μειονότητας στο Φίερι. Συγκεκριμένα, εκφράζει τις ανησυχίες της που στους μειονοτικούς κύκλους έχει αναδυθεί εκ νέου το ζήτημα του επαναπατρισμού, σχετικά με τις ειδήσεις που μαθαίνουν στη μειονότητα από τον αντιπρόσωπο του Κ.Κ.Ε., σχετικά με τον Ηλία Κούρτη και τον Γιάννη Φωτάκη, οι οποίοι, σύμφωνα με το υπουργείο, επιβάλλουν στους μειονοτικούς κύκλους τα δικά τους θελήματα και προκαλούν δυσαρέσκειες και έριδες, με αποτέλεσμα να μην γίνονται σεβαστοί οι νόμοι και οι κανόνες του Κ.Ε.Α..
67 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2 - - πρόσφυγες, Αναστάσιος Φακιόλας

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι ανυπόγραφη αναφορά της Διεύθυνσης Εξωτερικών Υποθέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Ε.Α., και σχετίζεται με κάποιες πληροφορίες για την προετοιμασία του ταξιδιού του Φακιόλαπρος τη Βουλγαρία.
68 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 2 Piro Bita - ελληνοαλβανικές σχέσεις, Κ.Κ.Ε., Κ.Ε.Α., Βόρειος Ήπειρος, ελληνική κυβέρνηση

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι αναφορά του Piro Bita διευθυντή της Εξωτερικής Διεύθυνσης για τη συνάντηση με τον Γιώργο Αργυρόπουλο στις 30.9.1961, όπου μελετήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων και το ζήτημα των ελληνικών διεκδικήσεων.
69 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2 Piro Bita - πρόσφυγες, Αναστάσιος Φακιόλας, αλβανική κυβέρνηση

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι αναφορά του Piro Bita, διευθυντή της Διεύθυνσης Εξωτερικών Υποθέσεων, (δεν αναφέρει ημερομηνία) σχετικά με τον ερχομό του Τάσου Φακιόλα στην Αλβανία. Δίνονται γενικές πληροφορίες για το ζήτημα και τη στάση της αλβανικής κυβέρνησης.
70 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 2 Piro Bita - πρόσφυγες, Ολομέλεια του Κ.Κ.Ε., Γιώργος Αργυρόπουλος, πολιτικό έργο

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι γενική αναφορά του Piro Bita, διευθυντή της Εξωτερικής Διεύθυνσης με ημερομηνία 21.8.1961, σχετικά με τη συνάντηση που είχε ο Γιώργος Αργυρόπουλος στην Εξωτερική Διεύθυνση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Εργασίας της Αλβανίας στις 19.8.1961, όπου συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα που αφορούν τους πρόσφυγες και τις εργασίες της 14ης Ολομέλειας του Κ.Κ.Ε. στην Κορυτσά και τα Τίρανα, έγινε αναφορά στο ατύχημα της κόρης του, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον Γιάννη Φωτάκη, Ηλία Κούρτη και Σπύρο Αρματά, και για ιατρικά ζητήματα.
71 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 430 υπουργείο Εξωτερικών Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας της Αλβανίας ελληνοαλβανικές σχέσεις, Αλβανοί φυγάδες, στρατόπεδα συγκέντρωσης

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 430

Το έγγραφο αποτελεί αναφορά του υπουργείου Εξωτερικών της Αλβανίας σταλμένη στις 11.3.1958 στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας, με την οποία δίνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των Αλβανών φυγάδων στην Ελλάδα, την οποία χαρακτηρίζει «τρομακτική από κάθε άποψη». Δίνονται ο ακριβής αριθμός όσων ζουν εκεί και κάποια ονόματα.
72 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2 Mihallaq Zicishti Mehmet Shehu πρόσφυγες, Αναστάσιος Φακιόλας

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2

Άκρος απόρρητη επιστολή του Mihallaq Zicishti, αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, προς τον Μεχμέτ Σέχου, επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου, με ημερομηνία 23.12.1960, με την οποία δίνει πληροφορίες για τον πρόσφυγα Αναστάσιο Φακιόλα.
73 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 2 Vangjo Bocka - ελληνοαλβανικές σχέσεις, Γιώργος Αργυρόπουλος, πρόσφυγες, πολιτικό έργο

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι αναφορά του Vangjo Bocka, ινστρούχτορα της Εξωτερικής Διεύθυνσης στην Αλβανία, με ημερομηνία 14.1.1961, σχετικά με τις συναντήσεις που είχε με τον απεσταλμένο του Κ.Κ.Ε. Γιώργο Αργυρόπουλο στις 12 και 13 Ιανουαρίου 1961. Στην πρώτη συνάντηση ο Γιώργος Αργυρόπουλος ενημέρωσε για την ανάλυση των αποφάσεων της 13ης Ολομέλειας που επρόκειτο να κάνει στα Τίρανα, ενώ στη δεύτερη διευθετήθηκαν κάποια ζητήματα των προσφύγων, όπως η συνάντηση μαζί τους στην περιφέρεια και ο τρόπος διευθέτησης των προβλημάτων τους.
74 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 414 Koli Tushi - ελληνική μειονότητα, Βασίλης Δημητρίου

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 414

Το έγγραφο αποτελεί αναφορά του προϊστάμενου του Τμήματος για τους Πρόσφυγες Koli Tushi, με ημερομηνία 30.5.1958, όπου αναλύει τα ζητήματα που έθεσε ο Έλληνας απεσταλμένος του Κ.Κ.Ε στην Αλβανία Βασίλης Δημητρίου σχετικά με τους πρόσφυγες: τα βοσκοτόπια, τις πληρωμές, την εργατική ενδυμασία και εξοπλισμό, τα ενοίκια, την οικονομική ενίσχυση, την εκπαίδευση, τις εργατικές άδειες. Η θέση του προϊστάμενου του Τμήματος για τους Πρόσφυγες Koli Tushi είναι ότι θα γίνουν προσπάθειες να διευθετηθούν όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά χωρίς να ξεφεύγουν από το νόμιμο πλαίσιο.
75 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2 Hasan Alimerko Κ.Ε. του Κ.E.A. – Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων Ελλάδα, «Λαϊκό Βήμα», Διάσκεψη Βουκουρεστίου

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι έκθεση του Αλβανού προξένου στο Βουκουρέστι Hasan Alimerko με ημερομηνία 5.11.1960, σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον Πέτρο Ρούσο στις 24.10.1960. Στη διάρκεια αυτής αναφέρθηκαν στην Ολομέλεια του Κ.Ε.Α., στη διαμάχη Κίνας-Σοβιετικής Ένωσης, στη Διάσκεψη του Βουκουρεστίου, την κατάσταση στην Ελλάδα, τις εκδόσεις της εφημερίδας «Λαϊκό Βήμα».
76 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 2 Γιώργος Αργυρόπουλος Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας ελληνοαλβανικές σχέσεις, Γιώργος Αργυρόπουλος, πρόσφυγες, πολιτικό έργο, Κ.Κ.Ε., Κ.Ε.Α.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι χειρόγραφη επιστολή του Γιώργου Αργυρόπουλου, απεσταλμένου της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. στην Αλβανία για τους πρόσφυγες, προς το Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος Εργασίας της Αλβανίας, σταλμένη στις 14.7.1961, με την οποία εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη ενημέρωσης για σοβαρά ζητήματα, όπως η άδεια που έπρεπε να του δοθεί για να μελετήσει μαζί με τις ελληνικές κομμουνιστικές ομάδες στο Φίερι και την Κορυτσά τις αποφάσεις της 14ης Ολομέλειας του Κ.Κ.Ε, τα μέτρα που λήφθηκαν για τους πρόσφυγες Γιάννη Φωτάκη, Κούρτη Ηλία και Αρματά Σπύρο εν αγνοία του, η παράνομη ομάδα Ελλήνων που βρίσκεται στην Αλβανία από τον Απρίλιο 1961, η αποστολή Ελλήνων στην Ελλάδα, η επιτροπή γιατρών που κατέφθασε στο Φίερι.
77 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 409/1 Βασίλης Δημήτρη Piro Gusho Έλληνες δημοκράτες, ελληνική μειονότητα, Κώστας Τσικούρας, Βασίλης Δημητρίου, Βασίλης Κοκλιμάνης

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 409/1

Το έγγραφο είναι χειρόγραφη επιστολή του Βασίλη Δημητρίου στα αλβανικά, απεσταλμένου του Κ.Κ.Ε. στην Αλβανία για την ελληνική μειονότητα στο Φίερι, προς τον Piro Gusho, γραμματέα της Κομματικής Επιτροπής του Φίερι με ημερομηνία 24.10.1958. Με αυτή την επιστολή ο Βασίλης Δημητρίου αρνείται ότι ζήτησε τη φυλάκισή του Κώστα Τσικούρα και ότι δήλωσε πως ο φαρμακοποιός Βασίλης Κοκλιμάνης είναι «πράκτορας του Τίτο». Αναφερόμενος και σε άλλα ζητήματα της μειονότητας στο Φίερι, παροτρύνει να εξεταστεί η πηγή των πληροφοριών.
78 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 693 Hasan Alimerko, Αλβανός πρόξενος στο Βουκουρέστι Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας της Αλβανίας ελληνοαλβανικές σχέσεις, Βαλκανική συνεργασία, Σταμάτης Μερκούρης

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 693

Το έγγραφο είναι αναφορά του Αλβανού προξένου στο Βουκουρέστι Χασάν Αλιμέρκο, με ημερομηνία 28.2.1960, με την οποία ενημερώνει την Κεντρική Επιτροπή του Κ.Ε.Α. σχετικά με τη συνάντηση που είχε στο Βουκουρέστι ο Αλβανός αντιπρόσωπος εκεί με τον Σταμάτη Μερκούρη, καθώς και με κάποιους Ρουμάνους συντρόφους. Στη διάρκεια της συνάντησης με τον Σταμάτη Μερκούρη συζήτησαν για τις σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας, την προθυμία της Αλβανίας να συμμετάσχει στη Βαλκανική συνεργασία και να συμφωνήσει με τις προτάσεις του Μερκούρη σχετικά με τη Βαλκανική συνεργασία και τη σύσταση επιτροπών.
79 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 2 Γιώργος Αργυρόπουλος Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας ελληνοαλβανικές σχέσεις, Γιώργος Αργυρόπουλος, πρόσφυγες, Ηλίας Κούρτης

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι χειρόγραφη επιστολή του Γιώργου Αργυρόπουλου, απεσταλμένου της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. στην Αλβανία για τους πρόσφυγες, προς το Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος Εργασίας της Αλβανίας, σταλμένη στις 15.4.1961, με την οποία ζητά να διευθετηθεί το ζήτημα του Κούρτη Ηλία, ο οποίος έχει οδηγηθεί, χωρίς να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις, στην Κρατική Ασφάλεια.
80 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 409/1 Κομματική Επιτροπή του Φίερι Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας Έλληνες δημοκράτες, ελληνική μειονότητα, Κώστας Τσικούρας, Βασίλης Δημητρίου, Βασίλης Κοκλιμάνης

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 14, Dosja nr 409/1

Το έγγραφο είναι επιστολή της Κομματικής Επιτροπής του Φίερι προς την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας με ημερομηνία 8.12.1958, με την οποία ενημερώνει σχετικά με μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Φίερι με τον αντιπρόσωπο του Κ.Κ.Ε. στην Αλβανία, Βασίλη Δημητρίου. Στη διάρκεια αυτής του έγιναν κάποιες παρατηρήσεις για τη στάση του αναφορικά με τον Κώστα Τσικούρα, του οποίου τη φυλάκιση είχε ζητήσει ο προαναφερόμενος, με την κατηγορία της λεκτικής προσβολής, καθώς και τη στάση του απέναντι στον φαρμακοποιό Βασίλη Κοκλιμάνη, τον οποίον χαρακτήρισε «πράκτορα του Τίτο». Επισημαίνονται και άλλα ζητήματα που αφορούν τη μειονότητα.
81 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2 Hasan Alimerko Κ.Ε. του Κ.E.A. – Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων Κ.Κ.Ε, ελληνοαλβανικές σχέσεις, Βόρειος Ήπειρος, Βενιζέλος

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι έκθεση του Αλβανού προξένου στο Βουκουρέστι Hasan Alimerko στις 10.8.1960, για τη συνάντηση που είχε με τον Πέτρο Ρούσο στις 5.8.1960. Στη διάρκεια αυτής ζήτησε τις δηλώσεις του Βενιζέλου μετά την επιστροφή του από τη Μόσχα. Ο Ρούσος ζήτησε υλικό που να φαίνεται η κοινή ελληνοαλβανική δράση στη διάρκεια του αγώνα, με σκοπό την ενίσχυση της εκστρατείας του Κ.Κ.Ε. για τα 20 χρόνια της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τον φασισμό. Έγινε αναφορά στη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και συζητήθηκαν το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου και οι απόψεις του Βενιζέλου για τα ελληνοαλβανικά σύνορα.
82 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 2 Γιώργος Αργυρόπουλος Enver Hoxha ελληνοαλβανικές σχέσεις, Γιώργος Αργυρόπουλος, πρόσφυγες, Φωτάκης Γιάννης

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι χειρόγραφη επιστολή του Γιώργου Αργυρόπουλου, απεσταλμένου της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. στην Αλβανία για τους πρόσφυγες, προς τον σύντροφο Ενβέρ Χότζα, σταλμένη στις 28.3.1961, με την οποία ζητά να αποκατασταθεί επαγγελματικά ο Φωτάκης Γιάννης στο Φίερι.
83 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 12, Dosja nr 1 - - πρόσφυγες, ελληνοαλβανικές σχέσεις, πολιτική γραμμή, Κ.Ε.Α.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 12, Dosja nr 1

Το έγγραφο είναι μυστική αναφορά, ανυπόγραφη, με ημερομηνία 25.11.1957, σχετικά με τη συνάντηση με τους Έλληνες απεσταλμένους στη Μόσχα τον Νοέμβριο του 1957. Γίνεται συζήτηση μεταξύ του Ενβέρ Χότζα και του Κολιγιάννη για τους πρόσφυγες, και τη γενικότερη πολιτική γραμμή και τις αποφάσεις του Κόμματος Εργασία Αλβανίας.
84 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2 Hasan Alimerko Κ.Ε. του Κ.E.A. – Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων Ελλάδα, Κ.Κ.Ε., Δρόζος, Καραμανλής, Βόρειος Ήπειρος

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι έκθεση του Αλβανού προξένου στο Βουκουρέστι Hasan Alimerko με ημερομηνία 11.7.1960, και αφορά τη συνάντηση που είχε με τον Πέτρο Ρούσο στις 7.7.1960. Στη διάρκεια αυτής ενημερώθηκε ο Αλβανός πρόξενος για την επίσκεψη του Νάσερ στην Ελλάδα και τη συζήτηση που είχε με τον Καραμαλή, τις αποφάσεις της 12ης Ολομέλειας του Κ.Κ.Ε., το άρθρο του Δρόζου, με το οποίο ασκεί κριτική στις σχέσεις Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας, για την επίσκεψη του Βενιζέλου στη Μόσχα, τι συζητήθηκε εκεί, τι αντίκτυπο είχε στην Ελλάδα και πώς βλέπει ο ίδιος το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου.
85 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 1 Spiro Cavo - ελληνοαλβανικές σχέσεις, Παναγιώτης Δημητρίου, Κ.Ε.Α.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 1

Το έγγραφο είναι αναφορά του Spiro Cavo, του συνοδού του Έλληνα απεσταλμένου Παναγιώτη Δημητρίου στο 4ό Συνέδριο του ΚΕA, σχετικά με τις συνομιλίες που είχε μαζί του. Στο έγγραφο ασκείται αρνητική κριτική στον Παναγιώτη Δημητρίου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως κατάσκοπος.
86 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 16 Κεντρική Επιτροπή του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας - αλβανική κυβέρνηση, Βαλκανική Αντάντ

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 1, Dosja nr 16

Το έγγραφο αφορά πρακτικά από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του Κ.Ε.Α., που πραγματοποιήθηκε στις 30.8.1957, σχετικά με την απάντηση της αλβανικής κυβέρνησης στην πρόταση της του Κόμματος Εργασίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ρουμανίας σχετικά με την ίδρυση της Βαλκανικής Αντάντ.
87 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2 Hasan Alimerko Κ.Ε. του Κ.E.A. – Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων ελληνοαλβανικές σχέσεις, Βόρειος Ήπειρος, Αβέρωφ

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι έκθεση του Αλβανού προξένου στο Βουκουρέστι Hasan Alimerko, με ημερομηνία 5.6.1960, και αναφέρεται στη συνάντηση που είχε με τον Πέτρο Ρούσο στις 4.6.1960. Στη διάρκεια αυτής συζητήθηκε το θέμα της έκθεσης που είχε παρουσιάσει η ιταλική κυβέρνηση στο ΝΑΤΟ σχετικά με τη Βόρειο Ήπειρο. Μελετήθηκε η στάση του Αβέρωφ σχετικά με το ζήτημα και η γενικότερη πολιτική της Ελλάδας. Έγινε αναφορά στην Ολομέλεια του ΚΚΕ και τις συζητήσεις που έγιναν για το ζήτημα της έκθεσης της ιταλικής κυβέρνησης και την εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα.
88 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 1 Κ.Ε. του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κ.Ε. του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας ελληνοαλβανικές σχέσεις, Παναγιώτης Δημητρίου, Κ.Κ.Ε., Κ.Ε.Α.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 1

Το έγγραφο είναι επιστολή του Κ.Κ.Ε. προς το Κ.Ε.Α. σταλμένη στις 23.11.1961, σχετικά με την αποχώρηση του Έλληνα απεσταλμένου Παναγιώτη Δημητρίου από το 4ό Συνέδριο του Κ.Ε.Α., εκφράζοντας τα παράπονά του για το συμβάν και κατηγορώντας την αλβανική πλευρά για διαστρέβλωση της αλήθειας. Επίσης διαμαρτύρεται για τη γενικότερη εχθρική στάση εκ μέρους του Κ.Ε.Α. απέναντι στους πολιτικούς πρόσφυγες, για την προπαγάνδα κατά του Κ.Κ.Ε., την απέλαση του Θανάση Χατζάρα και την παράνομη δράση των Ελλήνων ακτιβιστών.
89 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 13, Dosja nr 736 υπουργείο Εξωτερικών Ενβέρ Χότζα ελληνοαλβανικές σχέσεις, Ενβέρ Χότζα, επαναπατρισμός, διώρυγα της Κέρκυρας, συνοριακά επεισόδια, εμπορικές σχέσεις

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 13, Dosja nr 736

Το έγγραφο είναι αναφορά του υπουργείου Εξωτερικών σταλμένη στον Ενβέρ Χότζα στις 6.12.1957, σχετικά με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Γίνονται προτάσεις για την επίλυση διάφορων ζητημάτων που μεταξύ των δύο χωρών, όπως ο καθαρισμός της διώρυγας της Κέρκυρας, τις πυρκαγιές στα ελληνοαλβανικά σύνορα, τον επαναπατρισμό όλων των Ελλήνων που βρίσκονται στην Αλβανία, ζητήματα που αφορούν το εμπόριο, την υγεία και τον πολιτισμό.
90 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2 Hasan Alimerko Κ.Ε. του Κ.E.A. – Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσος, Χατζάρας, Διάσκεψη Παρισιού, Έλληνες πρόσφυγες, ελληνική κυβέρνηση

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι έκθεση του Αλβανού προξένου στο Βουκουρέστι Hasan Alimerko με ημερομηνία 26.5.1960, η οποία αναφέρεται στη συνάντηση που είχε με τον Πέτρο Ρούσο στις 25.5.1960. Στη διάρκεια αυτής συζητήθηκαν τα περί επίσκεψης του Χατζάρα στο Βουκουρέστι, το αντίκτυπο που είχε η Διάσκεψη του Παρισιού στη Σοβιετική Ένωση και στην Ελλάδα. Επίσης, ο Ρούσος έδωσε πληροφορίες για κάποιους Έλληνες πρόσφυγες, τις οποίες είχε ζητήσει η αλβανική κυβέρνηση.
91 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 1 Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας ελληνοαλβανικές σχέσεις, Παναγιώτης Δημητρίου, Κ.Κ.Ε., Κ.Ε.Α.

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 16, Dosja nr 1

Το έγγραφο είναι επιστολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο Κόμμα Εργασίας Αλβανίας με ημερομηνία 28.2.1961, σχετικά με την αποχώρηση του Έλληνα απεσταλμένου Παναγιώτη Δημητρίου από το 4ό Συνέδριο του Κ.Ε.Α. και τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν.
92 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2 Hasan Alimerko Κ.Ε. του Κ.E.A. – Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων Γρόζος, Ελλάδα, ελληνοαλβανικές σχέσεις, Βόρειο Ήπειρος, Φακιόλας

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι έκθεση του Αλβανού προξένου στο Βουκουρέστι Hasan Alimerko με ημερομηνία 19.5.1960, η οποία αναφέρεται στη συνάντηση που είχε ο προϊστάμενος του προξενείου με τον Πέτρο Ρούσο στις 10.5.1960 και τον σύντροφο Γρόζο στις 17.5.2960. Στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης έγινε αναφορά στις δίκες των κομμουνιστών και τη γενικότερη στάση της Γιουγκοσλαβίας απέναντι στην Αλβανία. Στη δεύτερη συνάντηση ο Αλβανός πρόξενος παρέδωσε τη βιογραφία του Φακιόλα, ενώ έγινε συζήτηση για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών, τον τύπο και τη Βόρειο Ήπειρο.
93 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 3 Αργυρόπουλος Γιώργος Enver Hoxha Γιώργος Αργυρόπουλος, Ευάγγελος Ηλίας, Κ.Κ.Ε., πρόσφυγες

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 3

Το έγγραφο είναι χειρόγραφη επιστολή του Αργυρόπουλου Γιώργου σταλμένη στον Ενβέρ Χότζα, στις 6.12.1960, με την οποία τον ενημερώνει για τα μέτρα που έλαβε το ΚΚΕ σχετικά με το ζήτημα του Ευάγγελου Ηλία, μετά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν εις βάρος του.
94 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2 Hasan Alimerko Κ.Ε. του Κ.E.A. – Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων ελληνοαλβανικές σχέσεις, δίκες κομμουνιστών, Μεντερές, Βενιζέλος, Βόρειος Ήπειρος, Πέτρος Ρούσος

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 2

Το έγγραφο είναι έκθεση του Αλβανού πρέσβη στο Βουκουρέστι Χασάν Αλιμέρκο στις 5.5.1960, για τη συνάντηση που είχε με τον Πέτρο Ρούσο την ίδια μέρα. Στη διάρκεια αυτής έγινε αναφορά στη συνεισφορά του αλβανικού Τύπου κατά των αντιδραστικών στοιχείων στην Ελλάδα και τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί εκεί. Ο Ρούσος ενημερώθηκε για την καθορισμένη πρόσκληση που η αλβανική κυβέρνηση κάνει κάθε χρόνο για διακοπές στην Αλβανία και διευθετήθηκαν οι λεπτομέρειες περί αυτής. Έγινε αναφορά στην επικείμενη επίσκεψη του Μεντερές στη Μόσχα και το αντίκτυπο αυτής για τον Καραμανλή και τον Αβέρωφ και γενικότερα στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας, έγινε αναφορά στο ζήτημα της Βορείου Ηπείρου, στη γενικότερη πολιτική του Βενιζέλου λίγο πριν την επίσκεψή του στη Μόσχα και τις δίκες των κομμουνιστών και τις ληφθείσες αποφάσεις τους.
95 ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 3 Αργυρόπουλος Γιώργος Enver Hoxha Γιώργος Αργυρόπουλος, Ευάγγελος Ηλίας, πολιτικό έργο, πρόσφυγες

ARKIVI QENDROR I P.P.SH. Fondi nr 14, Lista nr 15, Dosja nr 3

Το έγγραφο είναι χειρόγραφη επιστολή του Αργυρόπουλου Γιώργου σταλμένη στον Ενβέρ Χότζα, στις 5.12.1960, με την οποία κάνει εκτενή ανάλυση στο ζήτημα της σύλληψης του Ευαγγέλου Ηλία στο Φίερ.
CSV