Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Βαλκάνια 1945-1960. Η κατάληψη της εξουσίας Άναλις Δημήτρης Τ. 2005

Η μελέτη παρακολουθεί τη μετάβαση εξουσίας στα μεταπολεμικά Βαλκάνια και την ανάδειξη των κομμουνιστικών δυνάμεων στα περισσότερα κράτη την πρώιμη περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα οικονομικά και στατιστικά στοιχεία. Επίσης...