Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Τουρκία: αναζήτηση ασφάλειας - αμερικανο-βρετανικά συμφέροντα Αθανασοπούλου Εκάβη 1999

Η μελέτη αναλύει το διπλωματικό σκηνικό το οποίο περιέβαλε την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Το βιβλίο εξηγεί πώς τα αμερικανικά και βρετανικά συμφέροντα ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο εξελίσσονταν, άλλες φορές παράλληλα και άλλες φορές...