Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Ο Ελληνισμός της Αλβανίας Βερέμης Θ., Κουλουμπής Θ., Νικολακόπουλος Η. 1995

Πρόκειται για συλλογική μελέτη, η οποία προσπαθεί να διερευνήσει τις πραγματικότητες της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου Μεγάλο μέρος της μελέτης αφιερώνεται στον ίδιο τον Ψυχρό Πόλεμο. Διερευνώνται ζητήματα,...

Ο Ελληνισμός της Αλβανίας Βερέμης Θ., Κουλουμπής Θ., Νικολακόπουλος Η. 1995

Πρόκειται για συλλογική μελέτη, η οποία προσπαθεί να διερευνήσει τις πραγματικότητες της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου Μεγάλο μέρος της μελέτης αφιερώνεται στον ίδιο τον Ψυχρό Πόλεμο. Διερευνώνται ζητήματα,...

Ο Ελληνισμός της Αλβανίας Βερέμης Θ., Κουλουμπής Θ., Νικολακόπουλος Η. 1995

Πρόκειται για συλλογική μελέτη, η οποία προσπαθεί να διερευνήσει τις πραγματικότητες της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου Μεγάλο μέρος της μελέτης αφιερώνεται στον ίδιο τον Ψυχρό Πόλεμο. Διερευνώνται ζητήματα,...