Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Η Ελλάδα και το Σχέδιο Μάρσαλ: η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας Βετσόπουλος Απόστολος Β. 2007

Η μελέτη αναλύει την εφαρμογή του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα και τη συμβολή του στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Ο συγγραφέας περιγραφεί αρχικά τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα πριν, κατά...