Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Το όπλο παρά πόδα: Η εγκατάσταση των πολιτικών προσφύγων στις σοσιαλιστικές χώρες Γιαννακάκης Ήλιος Το όπλο παρά πόδα. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη 2005

Ο συγγραφέας αναπαριστά με γλαφυρότητα τις διαδρομές των παιδιών που έφυγαν από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου με κατεύθυνση τις ανατολικές χώρες. Αναφέρονται οι διαδρομές των παιδιών, οι τόποι της τελικής εγκατάστασης...

REFUGEE LAND, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ