Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Ο μεταπολεμικός κόσμος: ελληνική και ευρωπαϊκή Ιστορία (1945-1963) Γιαννουλόπουλος Γιάννης Ν. 1992

Το βιβλίο αποτελεί συνοπτική καταγραφή των σημαντικότερων γεγονότων που σημάδεψαν την ευρωπαϊκή και την ελληνική Ιστορία από τη λήξη του Β’ ΠΠ έως το 1963 (μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο αντίστοιχα). Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, ο συγγραφέας...