Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Ελεύθεροι πολιορκημένοι στη Βόρειο Ήπειρο Καρακίτσιος Ελευθέριος Απ. 2002

Πρόκειται για βιωματική μαρτυρία Έλληνα μειονοτικού στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η μαρτυρία του σχετίζεται και με την αλβανική ορθόδοξη Εκκλησία κατά την ανάλογη περίοδο, με ανάλογες μαρτυρίες και άλλων προσώπων, ενώ δίνεται...