Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Ελλάς: η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα Βερέμης Θάνος, Κολιόπουλος Γιάννης 2006

Το βιβλίο αποτελεί μια συνθετική απόπειρα αποτύπωσης διάφορων πτυχών της ελληνικής Ιστορίας από την εκδήλωση της Επανάστασης του 1821 και της συγκρότησης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους έως τις αρχές του 21ου αιώνα. Οι συγγραφείς επέλεξαν τη...

Ελλάς: η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα Βερέμης Θάνος, Κολιόπουλος Γιάννης 2006

Το βιβλίο αποτελεί μια συνθετική απόπειρα αποτύπωσης διάφορων πτυχών της ελληνικής Ιστορίας από την εκδήλωση της Επανάστασης του 1821 και της συγκρότησης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους έως τις αρχές του 21ου αιώνα. Οι συγγραφείς επέλεξαν τη...