Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Η Ελλάδα στην Ευρώπη: η πορεία προς την ένωση και η πολιτική του Καραμανλή Κοντογεώργης Γεώργιος 1985

Το βιβλίο αναλύει τις σχέσεις της Ελλάδας με την ΕΟΚ από την υπογραφή της συμφωνίας Σύνδεσης του 1959 έως την προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1979. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ, η...