Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Γεώργιος Παπανδρέου: ο γέρος της Δημοκρατίας Κορέσης Κωνσταντίνος 1984

Πρόκειται για την πολιτική βιογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου. Η μελέτη καλύπτει την περίοδο από τον Εθνικό Διχασμό έως τον θάνατο του Παπανδρέου το 1968.