Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Η αγγλοαμερικανική πολιτική και το ελληνικό πρόβλημα, 1945-1949 Κόντης Βασίλειος 1984

Αντικείμενο της μελέτης είναι οι προσπάθειες των Μεγάλων Δυνάμεων για την εξάπλωση της επιρροής τους στην Ελλάδα. Πρωτίστως ασχολείται με τη βρετανική πολιτική και μετέπειτα εξετάζει την εξάπλωση της αμερικανικής επιρροής (οικονομικής και...

Σοσιαλιστικά κράτη και ΚΚΕ στον Εμφύλιο. Κόντης Βασίλειος 2012

Πρόκειται για μελέτη, η οποία εξετάζει τη σχέση του ΚΚΕ με τις Λαϊκές Δημοκρατίες κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Δίνονται στοιχεία για τη βοήθεια που παρείχαν οι τελευταίες στον ένοπλο αγώνα, ο οποίος διεξαγόταν. Η εργασία...

Εμφύλιος πόλεμος. Έγγραφα από τα γιουγκοσλαβικά και βουλγαρικά αρχεία Κόντης Βασίλειος, Σφέτας Σπυρίδων 1999

Πρόκειται για τη δημοσίευση εγγράφων από τα αρχεία της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας σχετικά με τον ελληνικό Εμφύλιο. Συγκεκριμένα, οι επιμελητές του έργου επιχειρούν, μέσα από την παρουσίαση επιλεγμένων εγγράφων που καλύπτουν την περίοδο...

Η αγγλοαμερικανική πολιτική και το ελληνικό πρόβλημα: 1945-1949 Κόντης Βασίλειος 1986

Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστικά επιστημονική μελέτη για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, η οποία μελετά και τις βαλκανικές διαστάσεις του θέματος, ιδιαίτερα την αλβανική διάσταση, θέμα προσφιλές και οικείο στο συγγραφέα. Οι ελληνικές διεκδικήσεις...

Εμφύλιος πόλεμος. Έγγραφα από τα γιουγκοσλαβικά και βουλγαρικά αρχεία Κόντης Βασίλειος, Σφέτας Σπυρίδων 1999

Πρόκειται για τη δημοσίευση εγγράφων από τα αρχεία της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας σχετικά με τον ελληνικό Εμφύλιο. Συγκεκριμένα, οι επιμελητές του έργου επιχειρούν, μέσα από την παρουσίαση επιλεγμένων εγγράφων που καλύπτουν την περίοδο...