Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Αντίσταση στη Βορειοηπειρωτική Γη. Η δράση και η θυσία του "Μετώπου Απελευθερώσεως Βορείου Ηπείρου" (Μ.Α.Β.Η.) και των άλλων οργανώσεων. Κόρμαλης Αθανάσιος Λ. 1993

Η μελέτη αποκομίζει ανέκδοτο υλικό για μία εθνικιστική ελληνική οργάνωση στη νότια Αλβανία κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ, η οποία είχε σύντομη δράση. Αναλύει τη σχέση της με τις άλλες ελληνικές και αλβανικές αντιστασιακές οργανώσεις, καθώς...