Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Όνειρα και πραγματικότης: χρόνια διπλωματικής ζωής (1923-1953) Κύρου Αλέξης 1972

Πρόκειται για τα ημιτελή απομνημονεύματα του διπλωμάτη Αλέξη Κύρου, που εκδόθηκαν μετά τον θάνατό του, το 1972. Η μελέτη καλύπτει τα χρόνια από το 1923, όταν Κύρου εισήλθε στη διπλωματική υπηρεσία, έως το 1953, όταν ανέλαβε γενικός διευθυντής του...