Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις Μαλκίδης Θεοφάνης 2007

Το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης ασχολείται με τις σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου με χρήση βιβλιογραφίας. Θίγονται ζητήματα, όπως οι διακρατικές σχέσεις, τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία κατά...