Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, 1946-1949 Μαργαρίτης Γιώργος 2000

Το βιβλίο (σε δύο τόμους) παρουσιάζει την ιστορία (πολιτική και στρατιωτική) του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ο τελικός απολογισμός του κόστους της τριετίας 1946-1949 σε αίμα μπορεί να γίνει κατά προσέγγιση μόνο, εξαιτίας της δυσκολίας ακριβούς...

Ο Εμφύλιος Πόλεμος. Η πολιτική και στρατιωτική σύγκρουση 1946-1949 Μαργαρίτης Γιώργος 2003

Το κεφάλαιο εξετάζει τη διολίσθηση προς τον εμφύλιο πόλεμο και την έναρξη των πρώτων μικρής κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στα τέλη του 1946, ως την οριστική ήττα του ΔΣΕ και τη λήξη των εχθροπραξιών τον Αύγουστο του 1949. Ο συγγραφέας δίνει...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΚΚΕ