Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα, οι διεθνείς διαστάσεις Μπάεφ Ιορντάν 1997

Η «βουλγαρική σκοπιά» για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο μέσα από την αξιοποίηση πλήθους βουλγαρικών και άλλων πηγών.