Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Η διεθνής διάσταση της ρήξης E. Hoxha - J. B. Tito και η λήξη του Ελληνικού εμφυλίου πολέμου (1945-1949) Ντάγιος Σταύρος 2004

Η μελέτη, η οποία αποτελεί τη μεταγενέστερη εκδοχή και έκδοση της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα, ασχολείται με την επίδραση της διάρρηξης των σχέσεων του Τίτο με τα υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Η σημαντικότερη διάσταση υπήρξε η...