Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Το γκρέμισμα της τυραννίας. Η επίδραση του Εμβέρ Χότζα ατην πολιτικο-οικονομική εξέλιξη της Αλβανίας (1944-1989). Τόμοι Α-Β Ντούλες Ευάγγελος Αθ. 1994

Πρόκειται γα μελέτη Έλληνα μειονοτικού στην Αλβανία, ο οποίος διέφυγε στην Ελλάδα το 1973. Χρησιμοποιώντας κυρίως αλβανικές έμμεσες πηγές προσπαθεί να σκιαγραφήσει την περίοδο της "σοσιαλιστικής" διακυβέρνησης στην Αλβανία κατά...