Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Στις φυλακές του Εμβέρ Χότζα. (Αυτοβιογραφικά απομνημονεύματα) Παπαδόπουλος Κίμων 2011

Πρόκειται για τη βιωματική εμπειρία Έλληνα μειονοτικού από το Αργυρόκαστρο, ο οποίος εργάστηκε στην Αλβανία ως μουσικός και στη συνέχεια βρέθηκε στις φυλακές κατηγορούμενος. Η μαρτυρία είναι σπάνια, καθώς είναι ο καλλιτέχνης, ο οποίος μιλά για...