Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Τα Βαλκάνια και η Ελλάδα σε μετάβαση. Από τον Ψυχρό πόλεμο στην ύφεση, 1960-1974 Ριζάς Σωτήρης 2006

Η μελέτη, στηριζόμενη κυρίως σε αδημοσίευτο αρχειακό υλικό από τα βρετανικά και τα αμερικανικά αρχεία, εξετάζει τις διαστάσεις στην ύφεση της έντασης μεταξύ των δύο παγκόσμιων συνασπισμών στη βαλκανική χερσόνησο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού...

Απ' την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο Ριζάς Σωτήρης 2011

Το βιβλίο εξετάζει τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις από το τέλος της γερμανικής Κατοχής έως την έναρξη του εμφυλίου πολέμου. Βασιζόμενος σε πλούσιο αρχειακό υλικό, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι, σε αντίθεση με παλαιότερες αντιλήψεις, το Παλάτι...

Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία Ριζάς Σωτήρης 2008

Το βιβλίο εξετάζει την ιστορία του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας από το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου το 1949 έως την κατάρρευση της απριλιανής δικτατορίας το καλοκαίρι του 1974. Ο συγγραφέας έχει κάνει χρήση ελληνικού,...

Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, 1961-1964: πολιτικές και οικονομικές όψεις του προβλήματος ασφαλείας στο μεταίχμιο Ψυχρού Πολέμου και Ύφεσης Ριζάς Σωτήρης 2001

Η εργασία εξετάζει τα προβλήματα στις σχέσεις των ΗΠΑ με τους Δυτικοευρωπαίους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ κατά την τριετία 1961-1964 και την προσπάθεια της Ελλάδας, εντός του εν λόγω πλαισίου, να ικανοποιήσει τα οικονομικά και στρατηγικά της...

Το Κυπριακό Ζήτημα. Ο αγώνας για την Ένωση, η Ανεξαρτησία, η τουρκική εισβολή Ριζάς Σωτήρης
Ο Ξένος Παράγοντας. Οι ελληνο-αμερικανικές σχέσεις 1950-1974 Ριζάς Σωτήρης