Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Πώς κατασκευάζεται ένα επίσημο πλαίσιο διείσδυσης: οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα, 1947-1948 Φατούρος Αργύρης 1984

Το άρθρο αναλύει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε το 1947-1948 προκειμένου να νομιμοποιηθεί η επέμβαση των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ, ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ