Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Τα κομμουνιστικά Βαλκάνια. Εισαγωγή στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική στην Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία την περίοδο 1945-1989 Χρηστίδης Γεώργιος Ε. 2003

Πρόκειται για μία περιεκτική παρουσίαση των πολιτικών , εσωτερικών και εξωτερικών, στα βαλκανικά κράτη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ζητήματα, όπως η κατάληψη της εξουσίας, η οικονομική πολιτική, οι μειονότητες, αλλά και οι κομματικές...