Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Διπλωματία του ανέφικτου. Η Ελλάδα στη Συνδιάσκεψη για την Ειρήνη στο Παρίσι, 1946 Χριστίδης Περικλής Χ. 2009

Η μελέτη στηριζόμενη σε αδημοσίευτο και δημοσιευμένο αρχειακό υλικό, κυρίως ελληνικών αρχείων, προσπαθεί να ερμηνεύσει μια σημαντική στιγμή της διεθνούς διπλωματίας, αλλά και των ελληνικών διεκδικήσεων στο βαλκανικό χώρο. Ο συγγραφέας αναλύει τη...