Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος, Χριστόπουλος Δημήτρης 2003

Πρόκειται για θεματική παρουσίαση και μελέτη προβλημάτων της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας με πολλές αναφορές στον Ψυχρό Πόλεμο. Ως προϊόν συλλογικής εργασίας, μελετά το θεσμικό καθεστώς της μειονότητας, την εκπαίδευση, τα ζητήματα εθνικής...

Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος, Χριστόπουλος Δημήτρης 2003

Πρόκειται για θεματική παρουσίαση και μελέτη προβλημάτων της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας με πολλές αναφορές στον Ψυχρό Πόλεμο. Ως προϊόν συλλογικής εργασίας, μελετά το θεσμικό καθεστώς της μειονότητας, την εκπαίδευση, τα ζητήματα εθνικής...