Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Македонија во југословенско-бугарските односи, 1944-1953 Вељановски Новица 1998

Ο συγγραφέας, αφού πρώτα κάνει αναφορά στη συγκρότηση των Λαϊκών Δημοκρατιών στη Γιουγκοσλαβία και την Βουλγαρία και την εμπέδωση των νέων καθεστώτων στις δύο χώρες, αναλύει την επίδραση που είχε στις μεταξύ τους σχέσεις το Μακεδονικό Ζήτημα.