Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Греческий народ в борьбе против фашистких захватчиков Влахос Д.

Το βιβλίο αποτελεί μια σύντομη περιγραφή της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και πόρων της, καθώς και της οικονομικής της κατάστασης την περίοδο του μεσοπολέμου. Επίσης, γίνεται αναφορά στα πολιτική ζωή της χώρας κατά...