Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
България и Гърция от разрив към помирение 1944-1964 Даскалов Георги 2004

Το έργο εξετάζει την εξέλιξη των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων κατά την περίοδο 1944-1964. Ο συγγραφέας, βασιζόμενος σε αρχειακό υλικό από το βουλγαρικό Υπουργείο Εξωτερικών και το κομματικό αρχείο του ΚΚΒ, επιχειρεί να διαφωτίσει το πολύπλευρο...

Българите в Егейска Македоня, мит или реалност Даскалов Георги 1996

Ο Βούλγαρος συγγραφέας ασχολείται με το ζήτημα της βουλγαρικής παρουσίας στην ελληνική Μακεδονία για να δείξει ότι ακόμη και σήμερα κατοικούν εκεί δεκάδες χιλιάδες «καταπιεσμένοι» Βούλγαροι. Στο κεφάλαιο που αφορά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο (7ο...

Сътрудничество между НОВА и ЕЛАС в борбата срещу хитлерофашизма, 15 Декември 1943 – 25 Октомври 1944 Даскалов Георги Известия на военноисторическото научно дружество 1983 EΛΑΣ, NOBA, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, ΘΡΑΚΗ