Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Коммунистическая партия Греции в борьбе против монархо-фашистской диктатуры и угрозы войны (1934-1941) Жога Мери Янис 1973

Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εξέταση του ρόλου του ΚΚΕ από την εγκαθίδρυση του φασιστικού καθεστώτος στην Ελλάδα ως την Γερμανική εισβολή. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα αίτια εγκαθίδρυσης του φασισμού, διαπιστώνονται οι θετικές και...