Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Коммунистическая партия Греции в борьбе за национальное и социальное освобождение греческого народа (1940-1945) Манчха П.И. 1963

Η μελέτη στοχεύει στην ανάλυση της δραστηριότητας του ΚΚΕ στα χρόνια του Β' ΠΠ. Αρχικά, αναλύει την οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας πριν την έναρξη του πολέμου και ερευνά το αρχικό στάδιο του εθνικό-απελευθερωτικού αγώνα. Στη...