Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Второто пpавителството на Отечествения Фронт Минчев Минчо 2001

Μονογραφία πάνω στην ιστορία της περιόδου από την 9η Σεπτεμβρίου έως την οριστική επικράτηση του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος στο εσωτερικό μέτωπο της Βουλγαρίας. Εκτός, όμως, από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις εξετάζονται και οι...