Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
A görög nép szabadságharca Béla Fenyő Társadalmi szemle 1948

Σύμφωνα με το συγγραφέα στη διάρκεια της Κατοχής με την Εθνική Αντίσταση άρχισε να διαμορφώνεται ένα δημοκρατικό πολίτευμα στην Ελλάδα. Οι δυτικές δυνάμεις, όμως επέβαλαν ξανά ένα «μοναρχοφασιστικό καθεστώς». Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας αρχίζει...

ΒΑΡΚΙΖΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΗΠΑ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΜΟΣ