Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Grecja walczy 1944-1948 Brończyk J. 1948

Στο βιβλίο περιγράφονται οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος και του Εθνικού (κυβερνητικού) Στρατού. O συγγραφέας αναφέρεται στα ιστορικά και πολιτικά αίτια του Εμφυλίου, στις αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις και στα...