Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Background to Contemporary Greece Sarafis Marion, Eve Martin 1990

Συλλογικός τόμος στον οποίο περιλαμβάνονται μελέτες που περιγράφουν τη συγκρότηση της σύγχρονης Ελλάδας από ιστορική, πολιτική, οικονομική, ιδεολογική και πολιτιστική άποψη. Ειδικότερα πεδία ανάλυσης αποτελούν η ανάπτυξη της ελληνικής λογοτεχνίας...

Background to Contemporary Greece Sarafis Marion, Eve Martin 1990

Συλλογικός τόμος στον οποίο περιλαμβάνονται μελέτες που περιγράφουν τη συγκρότηση της σύγχρονης Ελλάδας από ιστορική, πολιτική, οικονομική, ιδεολογική και πολιτιστική άποψη. Ειδικότερα πεδία ανάλυσης αποτελούν η ανάπτυξη της ελληνικής λογοτεχνίας...