Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The British and the Hellenes: Struggles for Mastery in the Eastern Mediterranean, 1850-1960 Holland Robert, Markides Diana 2006

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε η Βρετανία από τα μέσα του 19ου αιώνα έως το 1960 στις προσπάθειες του ελληνικού κράτους να διευρύνει τα σύνορα του. Συγκεκριμένα, εξετάζεται συγκριτικά η βρετανική παρέμβαση στα ζητήματα...

NATO and the Struggle for Cyprus Holland Robert 1995

Το άρθρο αναλύει τους λόγους για τους οποίους το ΝΑΤΟ διαδραμάτισε ιδιαίτερα περιορισμένο μεσολαβητικό ρόλο κατά τη διάρκεια της κυπριακής κρίσης μεταξύ 1954 και 1959. Για διαφορετικούς λόγους, τόσο οι ΗΠΑ και η Βρετανία, όσο και η Ελλάδα και η...

ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΝΑΤΟ, ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
The British and the Hellenes: Struggles for Mastery in the Eastern Mediterranean, 1850-1960 Holland Robert, Markides Diana 2006

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε η Βρετανία από τα μέσα του 19ου αιώνα έως το 1960 στις προσπάθειες του ελληνικού κράτους να διευρύνει τα σύνορα του. Συγκεκριμένα, εξετάζεται συγκριτικά η βρετανική παρέμβαση στα ζητήματα...