Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Greece and German occupation Hondros John L. 1993

Το άρθρο αφορά την γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα και τις πολιτικές ανακατατάξεις που αυτή προκάλεσε. Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι η πολιτική πόλωση στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένων πολιτικών και κοινωνικών διεργασιών που ξεκίνησαν ήδη...

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ, ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ, ΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΙΤΕΣ