Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Zdrženlivý internacionalismus - Občanská válka v Řecku a československá materiální pomoc Demokratické armádě Řecka Hradečný Pavel Soudobé dějiny 2003

Ο συγγραφέας βασισμένος κυρίως σε τσεχικό αρχειακό υλικό επιχειρεί να τοποθετήσει το θέμα του εμφυλίου πολέμου στα πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής του Κρεμλίνου και των νεοπαγών κομμουνιστικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης. Εξετάζει τις...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ