Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Řecká komunita v Československu - Její vznik a počáteční vývoj(1948-1954) Hradečný Pavel 2000

Η μελέτη παρουσιάζει τη διαδικασία σχηματισμού της ελληνικής διασποράς στην Τσεχοσλοβακία. Αναλύει την άφιξη περίπου 4.000 Ελληνόπουλων το 1948 και επιπλέον οκτώ χιλιάδων ενηλίκων το φθινόπωρο του 1949, λίγο μετά την ήττα του ΔΣΕ. Τα τέσσερα...

Die griechische Diaspora in der Tschechischen Republik: Die Entstehung und Anfangsentwicklung 1948 – 1956 Hradečný Pavel 2000

Ο συγγραφέας διερευνά τον ρόλο της ελληνικής διασποράς ( που συγκροτήθηκε από αριστερούς πολιτικούς πρόσφυγες) στην Τσεχοσλοβακία. Η δημιουργία της ελληνικής διασποράς χωρίζεται σε τρεις φάσεις: α) στην εγκατάσταση των παιδιών από την άνοιξη του...

ΔΣΕ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΚΕ, ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ