Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Esercito, guerra e nazione. I soldati italiani tra Balcani e Mediterraneo Orientale 1940-1945 Iuso Pasquale 2008

Η ρεβιζιονιστική πολιτική της φασιστικής Ιταλίας στη Μεσόγειο Θάλασσα μετεξελίχθηκε σε πολιτική εισβολής, κατάκτησης και Κατοχής εδαφών στα 1940-1943. Σκοπός της παρέμενε η αναθεώρηση του status quo με τη χρήση βίας. Ο αυτοσκοπός του ελέγχου της...