Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Das politische System Griechenlands. Strukturprobleme einer Demokratie Korisis Hariton 1980

Η μελέτη εξετάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και υπό το πρίσμα του πολιτειακού ζητήματος, των επεμβάσεων των ξένων Δυνάμεων αλλά και των εθνικών...