Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Otázka loajality řecké emigrace v Československu v letech 1948 až 1968 Králová Kateřina Slovanský přehled 2009

Το άρθρο αναλύει την πολιτική στάση της ελληνικής προσφυγιάς στην Τσεχοσλοβακία την περίοδο 1948 – 1968, δηλαδή την περίοδο από την εγκατάστασή της έως την Άνοιξη της Πράγας, ενδεχομένως μέχρι την κήρυξη της δικτατορίας στην Ελλάδα και την...

ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
Reflexe případu Merten prostřednictvím periodika Agonistis Králová Kateřina Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia 2010

Στο άρθρο αναλύονται οι αντιδράσεις που προκάλεσε η δίκη και η επακόλουθη έκδοση του εγκληματία πολέμου Μαξ Μέρτεν στις σελίδες της εφημερίδας «Αγωνιστής» των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία. Η ανάλυση καλύπτει τα δημοσιεύματα της...

EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΚΚΕ, ΜΕΡΤΕΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ