Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The Greek Minority in Albania. A Documentary Record (1921-1993) Kondis Basil, Manda Eleftheria 1994

Πρόκειται για μία συλλογή 50 εγγράφων, κυρίως από το αρχείο του ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, σχετικά με την ελληνική μειονότητα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Από αυτά, τα έξι σχετίζονται άμεσα με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και...

The Greek Minority in Albania. A Documentary Record (1921-1993) Kondis Basil, Manda Eleftheria 1994

Πρόκειται για μία συλλογή 50 εγγράφων, κυρίως από το αρχείο του ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, σχετικά με την ελληνική μειονότητα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Από αυτά, τα έξι σχετίζονται άμεσα με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και...