Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The United States and the Making of Modern Greece: History and Power, 1950-1974 Miller James Edward 2009

Το βιβλίο αναλύει τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ από το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου έως την κατάρρευση της δικτατορίας των συνταγματαρχών και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ο συγγραφέας αναλύει εκτενώς το Κυπριακό ζήτημα, εξετάζει...