Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Genocidi Grek kundër Çamerisë vazhdon Minga Hasan, Saqe Hilmi 2006

Πρόκειται για μελέτη στηριζόμενη σε βιογραφικά στοιχεία και μαρτυρίες για τον τρόπο αποχώρησης των μουσουλμάνων Τσάμηδων από την Ελλάδα στην Αλβανία. Παρατίθενται πίνακες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ή εκτελέστηκαν κατά τη μαζική τους έξοδο,...

Genocidi Grek kundër Çamerisë vazhdon Minga Hasan, Saqe Hilmi 2006

Πρόκειται για μελέτη στηριζόμενη σε βιογραφικά στοιχεία και μαρτυρίες για τον τρόπο αποχώρησης των μουσουλμάνων Τσάμηδων από την Ελλάδα στην Αλβανία. Παρατίθενται πίνακες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ή εκτελέστηκαν κατά τη μαζική τους έξοδο,...