Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France face à l’adhésion de la Turquie et de la Grèce à l’OTAN : divergences et compromis entre alliés Papastamkou Sofia 2005

Η συμβολή παρουσιάζει τη στάση της Γαλλίας απέναντι στην ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ σε σύνδεση με τις γαλλικές διεκδικήσεις για μία Ναυτική Εντολή στη Δυτική Μεσόγειο, αφενός, τις σχέσεις της χώρας με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις...

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΝΑΤΟ