Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The Soviet-Yugoslav Conflict and the Greek Civil War Pappas Nicholas At the Brink of War and Peace: The Tito-Stalin Split in a Historic Perspective 1982

Ο συγγραφέας εξετάζει την επίδραση που είχε η διένεξη μεταξύ Τίτο και Στάλιν στην τελική έκβαση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Η εκδίωξη της Γιουγκοσλαβίας από την Κομινφόρμ τον Ιούνιο του 1948 και η θέση του ΚΚΕ υπέρ της Μόσχας αυτή υπήρξαν μια...

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΣΤΑΛΙΝ, ΤΙΤΟ