Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Greece: From Resistance to Civil War Sarafis Marion 1980

Πρόκειται για συλλογικό τόμο στον οποίο περιλαμβάνονται μελέτες με κύριο άξονα τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από την κατάληψη της Ελλάδας από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Άξονα έως τον ελληνικό εμφύλιο εόλεμο (1946-1949). Ειδική έμφαση δίνεται...

Background to Contemporary Greece Sarafis Marion, Eve Martin 1990

Συλλογικός τόμος στον οποίο περιλαμβάνονται μελέτες που περιγράφουν τη συγκρότηση της σύγχρονης Ελλάδας από ιστορική, πολιτική, οικονομική, ιδεολογική και πολιτιστική άποψη. Ειδικότερα πεδία ανάλυσης αποτελούν η ανάπτυξη της ελληνικής λογοτεχνίας...

Background to Contemporary Greece Sarafis Marion, Eve Martin 1990

Συλλογικός τόμος στον οποίο περιλαμβάνονται μελέτες που περιγράφουν τη συγκρότηση της σύγχρονης Ελλάδας από ιστορική, πολιτική, οικονομική, ιδεολογική και πολιτιστική άποψη. Ειδικότερα πεδία ανάλυσης αποτελούν η ανάπτυξη της ελληνικής λογοτεχνίας...