Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The Greek Political Refugees in the People's Republic of Bulgaria Tsekou Katerina Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia 2010

Το άρθρο επικεντρώνεται στη διαδικασία μετατροπής των ανταρτών του ΔΣΕ, που βρήκαν καταφύγιο στην κομμουνιστική Βουλγαρία, σε πολιτικούς πρόσφυγες. Αναλύει την πορεία μετατροπής των αγροτών και κτηνοτρόφων προσφύγων σε βιομηχανικούς εργάτες και...

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΔΟΜΕ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ