Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The Greek Tragedy Tsoucalas Constantine 1969

Το βιβλίο αποσκοπεί στην αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967. Για το λόγο αυτό, ο συγγραφέας επιχειρεί τη διασύνδεση των κοινωνικών, πολιτικών και διεθνών παραγόντων που...

The Ideological Impact of the Civil War Tsoucalas Constantine 1981

Το άρθρο επικεντρώνεται στις ιδεολογικές και πολιτισμικές συνέπειες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ο συγγραφέας αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι διαιρέσεις του εμφυλίου πολέμου εισχώρησαν σε διαφορετικά επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας....

ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ