Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The Soviet Union and the Greek Question, 1946-1953 Ulunian Artom The Soviet Union and Europe in the Cold War, 1943-1953 1996

Το άρθρο συνιστά ένα από τα πρώτα δημοσιεύματα με νέα στοιχεία στηριγμένα σε αρχεία της ΕΣΣΔ μετά το 1991 που σχετιζόταν με την εμπλοκή της ΕΣΣΔ στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Ο συγγραφέας δείχνει πως από μια αρχική αναμονή, οι σοβιετικοί πέρασαν...

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΣΣΔ, ΚΚΕ